KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Kierunki studiów
2016-08-26

Dodatkowy nabór na studia pierwszego stopnia

WIPiE

Informujemy, że do dnia 18 września 2016 istnieje możliwość rejestracji w systemie ERK na studia pierwszego stopnia na kierunki:

  • Inżynieria Biosystemów (studia stacjonarne)
  • Technika Rolnicza i Leśna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Odnawialne Źródła Energii (studia stacjonarne i niestacjonarne)


2016-08-02

Światowe Dni Młodzieży na Wydziale

WIPiE

Wydział brał czynny udział w organizacji Światowych Dniach Młodzieży, goszcząc w dniach 25.07 do 01.08 młodzież z Gdańska i Warszawy.

2016-07-19

Pozytywna Ocena Jakości Kształcenia na oferowanych przez WIPiE kierunkach studiów

WIPiE

W dn. 30 czerwca 2016 r. uchwałą nr 333/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie spełnia wszystkie kryteria jakościowe oceny instytucjonalnej pozwalające na wydanie oceny pozytywnej.

2016-07-14

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

WIPiE

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej ogłasza *Konkurs na najlepszą pracę magisterską* przygotowaną i obronioną na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2015/2016 (oddzielnie dla kierunku: TRiL, ZiIP).
Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które uzyskały ocenę co najmniej ponad dobrą.

2016-07-06

Domy studenckie - I rok

WIPiE

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/17 dla studentów rekrutowanych na pierwszy rok studiów stacjonarnych upływa: 31.08.2016.
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Dziekanacie ...

2016-06-01

Zapraszamy na studia

WIPiE

Uprzejmie informujemy, że system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, na rok akademicki 2016/2017 został uruchomiony 1 czerwca 2016 r.

STUDIA STACJONARNE:
Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia potrwa do 11 lipca 2016 r.

STUDIA NIESTACJONARNE:
Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 22 sierpnia 2016 r.

2016-05-17

XVII Dzień Mechanizatora WIPiE 2016

WIPiE

Godziny dziekańskie?
Od 13-tej.
Kiedy?
20.05.2016 (piątek)

2016-05-09

Wyniki konkursu na najlepszą pracę inżynierską

WIPiE

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej ODDZIAŁ W KRAKOWIE ogłasza wyniki „Konkursu na najlepszą pracą inżynierską na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki” w roku akademickim 2015/2016 zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej:

więcej
Czerwiec 2016
17 Czerwca 2016

Żonkilowy Dzień

Dzień oficjalnej kwesty akcji Pola Nadziei na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza.

Maj 2016
21 Maja 2016

Zjazd absolwentów WIPiE 2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki (wcześniej Techniki i Energetyki Rolnictwa, następnie Agroinżynierii) zbliżamy się do kolejnego tradycyjnego spotkania Absolwentów i Pracowników Wydziału z Rodzinami i Przyjaciółmi.
Szczegóły Zjazdu 2016

20 Maja 2016

XVII Dzień Mechanizatora WIPiE 2016

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki zaprasza na XVII Dzień Mechanizatora w piątek 20 maja 2016.

Kwiecień 2016
13 Kwietnia 2016

Seminarium Wydziałowe

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 kwietnia 2016r. (środa) w sali 100 o godzinie 9:00 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym wygłoszą referaty beneficjenci konkursu na Badania Młodych Naukowców w 2015 roku.

08 - 10 Kwietnia 2016

XVIII Rajd WIPiE

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki zaprasza na XVIII wydziałowy rajd górski czyli tradycyjny wyjazd studentów WIPiE !

Marzec 2016
21 Marca 2016

Dzień otwarty
Powitaj wiosnę z Uniwersytetem Rolniczym! Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty na naszym Wydziale.
Warsztaty tematyczne od 12:30 - 15:00:

Luty 2016
29 Lutego 2016

ERASMUS+ spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+ dla studentów WIPiE odbędzie się w dniu 29.02.16 r. Erasmus+ (poniedziałek) o godz. 14.15 w sali nr I (na parterze w budynku Wydziału Technologii Żywności).

01 - 05 Lutego 2016

XXIII Konferencja "Postęp organizacyjny i techniczny w Rolnictwie"

KTR PAN wraz z PTIR oraz IIRI UR w Krakowie organizuje XXIII Konferencję Naukową z cyklu: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”.

więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies