KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

 Adres

[email]

[telefon]

ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków iemeipp@urk.edu.pl

(12) 662-46-31


Strona Instytutu Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Dyrektor Instytutu:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski Tadeusz.Juliszewski@urk.edu.pl (12) 662-46-33

 

Pracownicy naukowi
Zakładu Eksploatacji Maszyn
i Ergonomii

[email]

[telefon]

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Pawel.Kielbasa@urk.edu.pl (12) 662-46-33
prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski Tadeusz.Juliszewski@urk.edu.pl (12) 662-46-33
prof. dr hab. Maria Walczyk rtwalczy@cyf-kr.edu.pl (12) 662-46-34
dr inż. Dariusz Baran rtbarand@cyf-kr.edu.pl (12) 662-46-66
dr hab. inż. Zygmunt Sobol Zygmunt.Sobol@urk.edu.pl (12) 662-46-66
dr inż. Mirosław Zagórda MiroslawZagorda@poczta.fm (12) 662-46-30

 

Pracownicy naukowi
Zakładu Inżynierii Produkcji
Rolno-Spożywczej

[email]

[telefon]

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Tomasz Głąb
rtglab@cyf-kr.edu.pl
http://matrix.ar.krakow.pl/~glab/
(12) 662-45-51
dr hab. inż. Tomasz Jakubowski Tomasz.Jakubowski@urk.edu.pl (12) 662-46-68
prof. dr hab. Barbara Krzysztofik Barbara.Krzysztofik@urk.edu.pl (12) 662-46-64
dr inż. Piotr Nawara rtnawara@cyf-kr.edu.pl (12) 662-46-63
dr inż. Urszula Sadowska Urszula.Sadowska@urk.edu.pl (12) 662-45-51
dr inż. Andrzej Żabiński Andrzej.Zabinski@urk.edu.pl (12) 662-45-51
dr inż. Paulina Wrona Paulina.Wrona@urk.edu.pl (12) 662-46-67
dr inż. Tomasz Dróżdż   (12) 662-46-15

 

Pracownicy emerytowani:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. Piotr Zalewski Piotr.Zalewski@urk.edu.pl (12) 662-46-32
prof. dr hab. Piotr Budyn Piotr.Budyn@urk.edu.pl (12) 662-46-25
prof. dr hab. Stanisław Kopeć Stanislaw.Kopec@urk.edu.pl (12) 662-45-51
prof dr hab. Norbert Marks Norbert.Marks@urk.edu.pl (12) 662-46-65
prof. dr hab. Henryk Piróg - -

 

Pracownicy techniczni:

[email]

[telefon]

mgr inż. Maciej Waligóra Maciej.Waligora@urk.edu.pl (12) 662-46-63
mgr Ewelina Węgrzyn Ewelina.Wegrzyn@urk.edu.pl (12) 662-46-31

 

Doktoranci:

[email]

[telefon]

mgr inż. Karolina Trzyniec - (12) 662-46-35

 

Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych powstał w 2009 roku z połączenia Katedry Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Podstaw Rolnictwa oraz Katedry Techniki Rolno-Spożywczej. Dyrektorem instytutu jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

Główne kierunki badań:

 • Użytkowanie maszyn rolniczych w technologiach rolnictwa konwencjonalnego i precyzyjnego.
 • Ergonomia w odniesieniu do techniki rolniczej.
 • Wybrane agrofizyczne właściwości soczewicy, jęczmienia i ziemniaków.
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy jako surowca energetycznego.
 • Zastosowanie systemu GPS w rolnictwie.
 • Analiza bulwy ziemniaka, właściwości fizyczne i pozyskiwanie w kontekście surowca dla przemysłu spożywczego, paszowego i skrobiowego.
 • Konstrukcja i modernizacja maszyn do uprawy, pielęgnacji, sadzenia i zbioru, ocena technologii i maszyn do zbioru bulw, wpływ różnych czynników na fizyczne, anatomiczne i morfologiczne właściwości i cechy bulw, proekologiczna uprawa ziemniaków, wpływ różnych czynników na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka.
 • Ocena nakładów energetycznych na rozdrabnianie surowców i procesy produkcyjne m. in.: nakłady energetyczne ponoszone na produkcję i rozlewanie piwa, przetwórstwo mleka, owocowo-warzywne i mięsa, nakłady energetyczne ponoszone na rozdrabnianie surowców ziarnistych.
 • Analiza poziomu hałasu na liniach produkcyjnych przemysłu spożywczego i konfekcjonowania napojów.

Dyscypliny dydaktyczne:

 • Ekspolatacja maszyn rolniczych
 • Ergonomia
 • Wybrane działy mechaniki gleb
 • Propedeutyka rolnictwa
 • Mechaniczna uprawa roli i roślin
 • Uprawa roślin w terenach górskich
 • Podstawy produkcji roślinnej
 • Biologiczne podstawy rolnictwa
 • Gospodarka wodna z elementami hydrologii
 • Inżynieria przetwórstwa rolno - spożywczego
 • Komputerowe wspomaganie procesów w produkcji rolno spożywczej
 • Maszynoznawstwo przemysłu rolno - spożywczego
 • Maszyny pakujące i rozlewnicze
 • Maszyny rolnicze
 • Podstawy projektowania zakładów PRS
 • Proekologiczne systemy produkcji rolniczej
 • Przechowywanie płodów rolnych
 • Recykling i utylizacja odpadów poprocesowych w PRS
 • Systemy produkcji i przetwarzania biomasy
 • Technika przechowywania płodów rolnych
 • Teoria pracy zespołów roboczych maszyn rolniczych
 • Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego
 • Wybrane technologie w przemyśle rolno - spożywczym
 • Seminarium dyplomowe
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies