KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

 Adres

[email]

[telefon]

ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków IIRiI@urk.edu.pl

(12) 662-46-17

 

Dyrektor Instytutu:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska rtkurpas@cyf-kr.edu.pl (12) 662-46-28

 

Zakład Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej  

Strona Zakładu Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

   


Pracownicy naukowi
Zakładu Infrastruktury Technicznej
i Ekoenergetyki

[email]

[telefon]

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Latała Hubert
Hubert.Latala@urk.edu.pl (12) 662-46-90
prof. dr hab. inż. Kurpaska Sławomir rtkurpas@cyf-kr.edu.pl (12) 662-46-28
prof. dr hab. inż. Rutkowski Kazimierz Kazimierz.Rutkowski@urk.edu.pl (12) 662-46-29
dr hab. inż. Kowalczyk Zbigniew Zbigniew.Kowalczyk@urk.edu.pl (12) 662-46-14
dr hab. inż. Salamon Jacek Jacek.Salamon@urk.edu.pl (12) 662-46-61
dr hab. inż. Tomczyk Wiesław Wieslaw.Tomczyk@urk.edu.pl (12) 662-46-52
dr inż. Stanisław Famielec Stanislaw.Famielec@urk.edu.pl (12) 662-46-13
dr inż. Sikora Jakub Jakub.Sikora@urk.edu.pl (12) 662-46-62
dr inż. Ziemiańczyk Urszula Urszula.Ziemianczyk@urk.edu.pl (12) 662-46-56
dr Krakowiak-Bal Anna Anna.Krakowiak-Bal@urk.edu.pl (12) 662-46-55
dr inż. Mateusz Malinowski Mateusz Malinowski@urk.edu.pl (12) 662-46-60
dr inż. Maciej Gliniak Maciej.Gliniak@urk.edu.pl (12) 662-46-58
dr inż. Agnieszka Latawiec    

 

Pracownicy emerytowani:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. inż. Dąbkowski Jerzy rtdabkow@cyf-kr.edu.pl (12) 662-46-23
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Jerzy Jerzy.Gruszczynski@urk.edu.pl (12) 662-46-59
prof. dr hab. inż. Kowalski Józef Jozef.Kowalski@urk.edu.pl (12) 662-46-81
prof. dr hab. inż. Michałek Rudolf Rudolf.Michalek@urk.edu.pl (12) 662-46-19
prof. dr hab. inż. Rycąbel Czesław - (12) 662-46-57
dr hab. inż. Jerzy Kwapisz Jerzy.Kwapisz@urk.edu.pl (12) 662-46-58
dr inż. Jan Borcz Jan.Borcz@urk.edu.pl (12) 662-46-13
dr Stanisława Roczkowska - Chmaj Stanislawa.Roczkowska.Chmaj@urk.edu.pl (12) 662-46-87
dr inż. Jan Vogelgesang Jan.Vogelgesang@urk.edu.pl (12) 662-46-88

 

<

Pracownicy techniczni:

[email]

[telefon]

mgr inż. Długosz Andrzej Andrzej.Dlugosz@urk.edu.pl (12) 662-46-26
mgr inż. Laszczak Ryszard Ryszard.Laszczak@urk.edu.pl (12) 662-46-76
mgr inż. Tabor Janusz   (12) 662-46-26
Górka Krzysztof k.gorka0902@gmail.com (12) 662-46-26
mgr inż. Anna Karbowniczak Anna.Karbowniczak@urk.edu.pl (12) 662-46-17

 

Doktoranci:

[email]

[telefon]

mgr inż. Anna Karbowniczak - -
mgr inż. Maria Łukasiewicz - -

 

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki powstał w 2009 roku w wyniku zmian struktury organizacyjnej Wydziału. Do Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki dołączyła Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • Techniczno-energetyczne problemy produkcji roślin pod osłonami (procesy kształtującymi mikroklimat w obiektach ogrodniczych, systemy uprawy roślin pod osłonami, wykorzystanie do ogrzewania obiektów odnawialnych źródeł energii - kolektory słoneczne, pompy ciepła wykorzystujące ciepło zgromadzone w gruncie, zaopatrzenia roślin w wodę i składniki pokarmowe - przygotowanie i uzdatnianie wody, instalacje nawadniające, systemy dostarczania do wody składników pokarmowych.
 • Badania postępu naukowo - technicznego w rolnictwie w ramach jednego wspólnego tematu "Postęp i efektywność postępu naukowo - technicznego w rolnictwie". Określanie związków pomiędzy czynnikami produkcyjnymi a postępem i efektywnością postępu naukowo - technicznego. Badania dotyczące wprowadzenia wskaźnika oceniającego wpływ poziomu wykształcenia bezpośrednich producentów na efektywność postępu naukowo-technicznego.
 • Tworzenie programów komputerowych dla praktyki rolniczej i dydaktyki. Badania dotyczące zapotrzebowania na programy komputerowe w gospodarstwach Małopolski. Analiza ilościowa i jakościowa wyposażenia gospodarstw w sprzęt komputerowy i oprogramowanie specjalistyczne.
 • Ocena postępu technicznego w transporcie rolniczym oraz wpływ techniki transportu na wskaźniki postępu technicznego.
 • Badanie funkcjonalności elementów technicznej infrastruktury wraz analizą problemów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Problematyka badawcza:

 • Efektywność postępu naukowo-technicznego w rolnictwie,
 • Organizacja, ekonomika i zarządzanie w technice rolniczej,
 • Ekonomiczno-energetyczne zagadnienia rolnictwa górskiego i podgórskiego,
 • Mechanizacja i organizacja transportu wiejskiego,
 • Zagadnienia techniczno-energetyczne produkcji ogrodniczej,
 • Mechanizacja produkcji zwierzęcej,
 • Niekonwencjonalne źródła energii i ich wykorzystanie w rolnictwie,
 • Zdalne nauczanie,
 • Zastosowanie metod statystycznych i matematycznych w inżynierii rolniczej,
 • Statystyki wielowymiarowe, zagadnienia optymalizacji,
 • Systemy informacyjne w rolnictwie,
 • Sztuczna inteligencja: sztuczne sieci neuronowe i systemy ekspertowe - zastosowanie w rolnictwie,
 • Dynamika systemów i procesów,
 • Algorytmy ewolucyjne, systemy wieloagentowe, problemy niszowania,
 • Zagadnienia metodologii i organizacji nauki.
 • Projektowanie urządzeń infrastrukturalnych,
 • Programowanie inwestycji, organizacja, amortyzacja, opłacalność,
 • Wielofunkcyjny rozwój wsi,
 • Problematyka rozwoju obszarów górskich,
 • Kierowanie i zarządzanie samorządami lokalnymi (wykorzystanie badań operacyjnych, modeli decyzyjnych),
 • Wykorzystanie systemów GIS w planowaniu, organizowaniu, zarządzaniu infrastrukturą na obszarach wiejskich.

Nazwy przedmiotów i seminariów prowadzonych w Instytucie

Zespół Mechanizacji Produkcji Roślinnej:

 • Organizacja i ekonomika w inżynierii rolniczej
 • Transport rolniczy
 • Komputerowe wspomaganie techniki rolniczej
 • Metodologia badań naukowych
 • Zarządzanie techniką rolniczą
 • Komputerowe opracowanie wyników badań
 • Organizacja i zarządzanie - działy wybrane
 • Marketing w technice rolniczej
 • Zarządzanie jakością
 • Urządzenia transportowe w przemyśle rolno-spożywczym
 • Programowanie techniki rolniczej
 • Systemy informatyczne
 • Zasady zarządzania przedsiębiorstwem
 • Organizacja usług technicznych na wsi
 • Organizacja i technika spedycji
 • Seminarium dyplomowe

Zespół Mechanizacji Produkcji Ogrodniczej:

 • Alternatywne źródła energii
 • Ekoenergetyka
 • Inżynieria ogrodnictwa
 • Inżynieria rolna i środowiskowa
 • Mechanizacja produkcji ogrodniczej
 • Modelowanie matematyczne procesów biologicznych
 • Wyceny majątkowe

Zespół Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej:

 • Energia i woda w zakładach przemysłu rolno-spożywczego
 • Inżynieria przetwórstwa mlecznego
 • Mechanizacja Produkcji

Zespół Metod Obliczeniowych:

 • Analiza matematyczna I
 • Analiza matematyczna II
 • Matematyka
 • Systemy komputerowe
 • Logika matematyczna z algebrą
 • Elementy teorii optymalizacji
 • Statystyka
 • Technologie informacyjne
 • Metody i języki programowania
 • Metody numeryczne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Systemy baz danych
 • Systemy operacyjne

Zespół Technicznej Infrastruktury Wsi:

 • Projektowanie urządzeń infrastruktury technicznej
 • Logistyka obszarów wiejskich
 • GIS (systemy informacji przestrzennej)
 • Przygotowywanie i organizacji inwestycji
 • Planowanie rozwoju obszarów wiejskich
 • Miernictwo geodezyjne
 • Infrastruktura obszarów wiejskich
 • Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich
 • Budownictwo wiejskie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies