KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Strategia

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki jest czołowym w skali kraju i rozpoznawalnym w świecie Wydziałem, realizującym misję edukacyjną oraz badawczą w połączeniu z transferem technologii i know-how dla gospodarki.
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzi zaawansowane badania naukowe oraz kształci wysoko wykwalifikowanych inżynierów mogących zasilić krajowe i międzynarodowe elity inżynierskie i menedżerskie, a Pracownicy Wydziału i studenci uczestniczą w innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych.

Strategia rozwoju Wydziału do roku 2020

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies