KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych

 Adres

[email]

[telefon]

ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków keiapr@urk.edu.pl

(12) 662-46-46
(12) 662-46-47
(12) 662-46-48
(12) 662-46-49
(12) 662-46-50

 

Kierownik Katedry:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. inż.
Małgorzata Trojanowska
malgorzata.trojanowska@urk.edu.pl (12) 662-46-47

 

Pracownicy naukowi:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. inż.
Małgorzata Trojanowska
malgorzata.trojanowska@urk.edu.pl (12) 662-46-47
prof. dr hab. inż. Henryk Juszka henryk.juszka@urk.edu.pl (12) 662-46-49
dr hab. inż. Jarosław Knaga jaroslaw.knaga@urk.edu.pl (12) 662-46-50
dr inż. Stanisław Lis stanislaw.lis@urk.edu.pl (12) 662-46-48
dr inż. Krzysztof Nęcka krzysztof.necka@urk.edu.pl (12) 662-46-46
dr inż. Tomasz Szul tomasz.szul@urk.edu.pl (12) 662-46-47
dr inż. Marcin Tomasik marcin.tomasik@urk.edu.pl (12) 662-46-48
dr hab. inż. Grzegorz Wcisło grzegorz.wcislo@urk.edu.pl (12) 662-46-46

 

Pracownicy emerytowani:

[email]

[telefon]

dr inż. Aleksander Zaremba azaremba@ar.krakow.pl (12) 662-46-46

 

Pracownicy techniczni:

[email]

[telefon]

inż. Andrzej Pudełko keiapr@urk.edu.pl
andrzej.pudelko@urk.edu.pl
(12) 662-46-47

 

Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych została utworzona w 1993r. Obowiązki kierownika Katedry od września 1999r. sprawuje prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska.

Główne kierunki badań:

 • Prognozowanie potrzeb energetycznych wsi i rolnictwa,
 • Jakość i użytkowanie energii elektrycznej,
 • Planowanie energetyczne w gminach,
 • Zarządzanie gospodarką energetyczną w gminach z uwzględnieniem problematyki ochrony powietrza atmosferycznego,
 • Automatyzacja i robotyzacja rolno-spożywczych procesów technologicznych,
 • Modelowanie i symulacja komputerowa systemów sterowania,
 • Systemy pomiarowe w automatyzacji procesów,
 • Programowanie sterowników mikroprocesorowych,
 • Systemy informatyczne w automatyce (SCADA),
 • Metody sztucznej inteligencji w systemach sterowania,
 • Badania eksploatacyjne urządzeń energetyki alternatywnej,
 • Optymalizacja systemów energetyki alternatywnej,
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw,
 • Optymalizacja parametrów procesu produkcji paliw typu biodiesel.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyzacji, systemów sterowania i kontroli produkcji, metrologii, techniki cieplnej, energetyki konwencjonalnej i alternatywnej oraz planowania energetycznego. Ćwiczenia ze studentami odbywają się w pięciu laboratoriach dydaktyczno-naukowych Katedry, na stanowiskach badawczych posiadających duże walory dydaktyczne, skomputeryzowanych i wyposażonych w nowoczesne urządzenia oraz aparaturę pomiarową najnowszej generacji. Stanowiska te zostały w większości zaprojektowane i wykonane przez pracowników Katedry.

Nazwy Przedmiotów i Seminariów:

 • Automatyka
 • Elektrotechnika z elektroniką
 • Energetyka w rolnictwie
 • Fizyka
 • Gospodarka energetyczna
 • Metrologia
 • Robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Programowanie sterowników mikroprocesorowych
 • Sterowanie i wizualizacja procesów technologicznych
 • Systemy kontroli produkcji
 • Niekonwencjonalne źródła energii w rybactwie
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Planowanie energetyczne
 • Technika cieplna
 • Technika cieplna i gospodarka energetyczna
 • Alternatywne źródła energii
 • Audyting energetyczny w rolnictwie
 • Eksperyment w energetyce rolniczej
 • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
 • Maszyny cieplne
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Systemy komputerowe w energetyce rolniczej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies