KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

 Adres

[email]

[telefon]

ul. Balicka 120, 30-149 Kraków kimia@urk.edu.pl

(012) 662-46-44

 

Kierownik Katedry:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. Jarosław Frączek Jaroslaw.Fraczek@urk.edu.pl (12) 662-46-38

 

Pracownicy naukowi:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. Jarosław Frączek Jaroslaw.Fraczek@urk.edu.pl (12) 662-46-38
prof. dr hab. Bogusław Cieślikowski Boguslaw.Cieslikowski@urk.edu.pl (12) 662-46-82
prof. dr hab. Zbigniew Ślipek Zbigniew.Slipek@urk.edu.pl (12) 662-46-37
dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon Boguslawa.Lapczynska-Kordon@urk.edu.pl (12) 662-46-42
dr hab. Sławomir Francik Slawomir.Francik@urk.edu.pl (12) 662-46-41
dr inż. Tomasz Hebda Tomasz.Hebda@urk.edu.pl (12) 662-46-40
dr inż. Krzysztof Mudryk Krzysztof.Mudryk@urk.edu.pl (12) 662-46-45
dr inż. Norbert Pedryc Norbert.Pedryc@urk.edu.pl (12) 662-46-39
dr inż. Marek Wróbel Marek.Wrobel@urk.edu.pl (12) 662-46-45
dr inż. Andrzej Złobecki Andrzej.Zlobecki@urk.edu.pl (12) 662-46-39
dr inż. Artur Wójcik Artur.Wojcik@urk.edu.pl (12) 662-46-78
dr inż. Jewiarz Marcin Marcin.Jewiarz@urk.edu.pl (12) 662-46-43
dr inż. Brzychczyk Beata Beata.Brzychczyk@urk.edu.pl (12) 662-46-40

 

Pracownicy techniczni:

[email]

[telefon]

Bogusława Dymek Boguslawa.Dymek@urk.edu.pl (12) 662-46-44
Małgorzata Dębowska kimia@urk.edu.pl (12) 662-46-44

 

Pracownicy emerytowani:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. Janusz Kolowca    
dr hab. Jerzy Langman, prof.UR    

 

Doktoranci:

[email]

[telefon]

mgr inż. Karolina Słomka - Polonis karolinaslomka@karolinaslomka@gmail.com  
mgr inż. Adrian Knapczyk adrian.knapczyk91@gmail.com  

 

W 2004r Katedra Podstaw Budowy Maszyn Akademii Rolniczej w Krakowie została przemianowana na Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki. Było to wynikiem zarówno reorganizacji przeprowadzonej w ramach Wydziału Agroinżynierii (dawny Wydział Techniki Rolniczej i Energetyki) jak chęci lepszego powiązania nazwy katedry z badaniami prowadzonymi przez jej pracowników. Mieszczą się one w dziedzinie inżynierii rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem fizycznych właściwości materiałów pochodzenia roślinnego.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Jarosław Frączek.

Działalność naukowa

 • Właściwości fizyczne materiałów roślinnych
 • Modelowanie procesu suszenia
 • Mechanizacja zbioru zbóż
 • Ocena trendów rozwojowych w konstrukcji maszyn rolniczych
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Diagnostyka techniczna
 • Sztuczna inteligencja w eksploatacji maszyn rolniczych
 • Modelowanie procesów w inżynierii rolniczej
 • Modelowanie zjawisk fizycznych
 • Modelowanie i symulacja obciążeń w maszynach rolniczych
 • Tendencje rozwojowe i nowoczesność maszyn rolniczych
 • Zastosowanie technik audiowizualnych w inżynierii rolniczej
 • Odnawialne źródła energii
 • Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazów w badaniach agrofizycznych

Dyscypliny dydaktyczne

 • Analiza i animacja obrazu komputerowego
 • Grafika komputerowa
 • Podstawy projektowania systemów technicznych
 • Maszyny i urządzenia przepływowe
 • Części maszyn i teoria mechanizmów
 • Podstawy inżynierii systemów
 • Fizyczne właściwości materiałów biologicznych
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Pojazdy rolnicze
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Inżynieria systemów
 • Mechanika płynów i hydraulika
 • Maszyny i urządzenia przepływowe
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Konstrukcja maszyn rolniczych
 • Agrofizyka
 • Metrologia warsztatowa
 • Diagnostyka techniczna
 • Układy napędowe w PRS
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Konstrukcje maszyn rolniczych
 • Komputerowe opracowanie wyników badań
 • Maszyny przemysłu rolno-spożywczego - zagadnienia wybrane
 • Paliwa alternatywne
 • Informacja techniczna
 • Seminarium dyplomowe
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies