KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Koła naukowe

W trakcie studiów studenci mogą realizować swoje zainteresowania w różnych sekcjach kół naukowych. Pracując w grupie łączą wspólne zainteresowania i chęć poszerzenia wiedzy z zakresu badań prowadzonych w Instytutach oraz Katedrach, biorą udział w przygotowaniu, opracowaniu i prezentacji wyników badań na konferencjach i sesjach naukowych. Członkowie istniejących na Wydziale sekcji zdobywali wielokrotnie nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych Sesjach Kół Naukowych


KOŁO NAUKOWE

INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

dr hab. inż. Jacek Salamon

 

Moduły tematyczne

 

TECHNIKA

dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR

ENERGETYKA

dr hab. inż. Jacek Salamon

ZARZĄDZANIE

dr hab. inż. Maciej Kuboń

 

 

Sekcje wyszczególnionych modułów tematycznych

 

 • AGROFIZYKI
  • dr inż. Marek Wróbel
  • dr inż. Krzysztof Mudryk
 • EKSPLOATACJI MASZYN I ERGONOMII
  • dr inż. Mirosław Zagórda
  • mgr inż. Karolina Pietrzyk
 • SUROWCÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
  • dr inż. Piotr Nawara
  • dr inż. Paulina Wrona
 • MECHATRONIKI
  • dr inż. Stanisław Lis
  • dr inż. Norbert Pedryc
 • ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I GOSPODARKI ODPADAMI
  • dr inż. Jakub Sikora
  • dr inż. Mateusz Malinowski
 • BIOPALIW
  • dr inż. Grzegorz Wcisło
 • EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
  • dr hab. inż. Jarosław Knaga
  • dr inż. Tomasz Szul
 • ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
  • dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
 • INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI
  • dr inż. Anna Krakowiak-Bal
 • INFORMATYKI
  • dr Krzysztof Molenda
  • dr Maciej Sporysz
 


Sesja Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki - 2015

wipie
W dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 na naszym wydziale odbyła się Sesja Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki. Na tegoroczną sesję zgłoszonych zostało dwanaście referatów z czego trzy były przygotowane przez studentów z Podolskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego na Ukrainie.
Wyniki sesji:

 • I miejsce zajął referat pt.: Wykorzystanie oprogramowania GIS do wyznaczenia lokalizacji "PSZOK" w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  Autor: Arkadiusz Religa
  Sekcja: Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
  Opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Malinowski
 • II miejsce zajął referat pt.:
  Analiza składu morfologicznego odpadów wytwarzanych w wybranym dziale PRS
  Autorzy: Kamil Malczewski, Karolina Słabosz
  Sekcja: Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
  Opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Malinowsk
 • III miejsce zajął referat pt.:
  Analiza wykorzystania środków transportowych odbierających odpady komunalne w gminach górskich
  Autorzy: Grzegorz Święch, Stanisław Mrożek, Konrad Rajda
  Sekcja: Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
  Opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Malinowski
Wszystkim studentom, uczestnikom tegorocznej Sesji oraz opiekunom naukowym serdecznie dziękujemy za przybycie, przygotowanie prezentacji, a zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników.
inż. Janusz Kidoń
Przewodniczący Koła Naukowego IPiE

dr hab. inż. Jacek Salamon
Opiekun naukowy Koła Naukowego IPiE

wipie wipie wipie wipie

Obóz naukowy w Lipnicy - 2014

Sprawozdanie z Obozu Naukowego zorganizowanego
przez Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki
w dniach 17 – 20 września 2014 r.

Sekcja Infrastruktury i Logistyki (IiL)
Sekcja Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami (OZEiGO)

lipnica0.JPG Obóz naukowy został zorganizowany przez Studentów dwóch w/w Sekcji Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki w gminie Lipnica Wielka (woj. małopolskie) u podnóża Babiogórskiego Parku Narodowego. W obozie uczestniczyło siedmioro studentów z różnych kierunków kształcenia na WIPIE (ZIiP, OZEiGO, TRiL) oraz 4 opiekunów. Obóz ten został poprzedzony seminariami organizowanymi przez Opiekunów Sekcji IiL oraz OZE i GO dotyczącymi metodyki prowadzenia pomiarów i analiz stanu infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, wodno-ściekowej i ochrony środowiska.

lipnica0.JPG Obóz naukowy miał na celu wykonanie pomiarów stanu sieci drogowej w gminie Lipnica Wielka (jednej z najdłuższych wsi w Polsce). Zebrane dane posłużą studentom do opracowania referatów na Wydziałową Sesję Kół Naukowych, przygotowania prac inżynierskich, raportu w formie tzw. Kart dróg wybranego sołectwa (nawierzchnia, długość, szerokość, uszkodzenia, rowy itp.) dla Urzędu Gminy Lipnica Wielka oraz publikacji naukowej.


lipnica0.JPG Wykonane pomiary dotyczyły:

 • inwentaryzacji sieci drogowej z wykorzystaniem ręcznych odbiorników GPS (określenie rzeczywistej długości dróg),
 • analizy stanu nawierzchni drogowej oraz elementów korony drogi (rodzaju i stanu nawierzchni, rowów odwadniających, znaków poziomych i pionowych, oświetlenia, itp).

lipnica0.JPGW trzecim dniu pobytu (19 września) odbyło się spotkanie uczestników obozu z Zastępcą Wójta Gminy Lipnica Wielka Panem Władysławem Pilch, który nakreślił problemy i wyzwania stojące przed Urzędem Gminy, przede wszystkim z zakresu infrastruktury (drogi i wod-kan), energetyki (plan budowy elektrowni wiatrowej) i gospodarki odpadami (w zakresie usuwania azbestu), wyrażając jednocześnie chęć współpracy. Po spotkaniu z Wójtem studenci zaprezentowali edukacyjną ofertę Wydziału uczniom klas maturalnych w szkole ponad-gimnazjalnej w Lipicy Wielkiej.

Założone cele obozu zostały zrealizowane w 100%.

Janusz Kidoń
. Przewodniczący KN IPiE

dr hab. inż. Jacek Salamon
Opiekun Naukowy KN IPiE
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies