KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia Doktoranckie

 

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku.
Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Rolniczego. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych Uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

1. Doktora nauk rolniczych, w zakresie:
 • agronomii,
 • zootechniki,
 • ogrodnictwa,
 • inżynierii rolniczej,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • technologii żywności i żywienia,
 • biotechnologii.
2. Doktora nauk leśnych, w zakresie:
 • leśnictwa.
3. Doktora nauk technicznych w zakresie:
 • geodezji i kartografii.
4. Doktora nauk ekonomicznych w zakresie:
 • ekonomii.
Oprócz zadań związanych z doktoratem nasi studenci mają możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów, który aktywnie działa na naszej Uczelni.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego prowadzonym przez Panią Annę Domagałę.


2017-04-25

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów I stopnia odbędzie się w dniu 10 maja 2017r. (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej 123 Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116B

2017-04-21

XIX Rajd Studencki Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

W dniach 7-9 kwietnia odbył się XIX Rajd Studencki Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

2017-03-24

Chmura na Wydziale

WIPiEJak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Nad tym pytaniem pochylają się studenci wszystkich Uczelni. Odpowiedź nie jest prosta. Jak podaje Forbes najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy to umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wykorzystania najnowszych technologii w biznesie. Współczesny lider musi umieć planować oraz przygotować rozmaite scenariusze mając na uwadze zmieniające się z dnia na dzień otoczenie biznesowe. Wszystko to ...

2017-03-22

Powitaliśmy Wiosnę z Uniwersytetem Rolniczym!

WIPiEDnia 21 marca 2017 r. odbył się Dzień Otwarty na naszym Wydziale.
Nasi Goście uczestniczyli w warsztatach tematycznych związanych z przetwarzaniem biomasy na biopaliwa stałe, innowacyjnymi systemami do magazynowania energii, prezentacją urządzeń stosowanych w rolnictwie precyzyjnym (GPS) oraz problematyką badawczą farmy fotowoltaicznej. więcej ...

2017-02-22

VI Mistrzostwa UR w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

WIPiE

Zapraszamy studentów i pracowników Wydziału na VI Międzywydziałowe Mistrzostwa Uczelni w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie, które odbędą się 5 marca 2017r. o godz. 10:30 na Kaniówce w Białce Tatrzańskiej. Zawody zaliczane są do punktacji współzawodnictwa Międzywydziałowego. Organizatorem zawodów jest Studium Wychowania Fizycznego i Klub Uczelniany AZS.

2017-02-02

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską

WIPiE

Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej ogłasza *Konkurs na najlepszą pracę inżynierską* przygotowaną i obronioną na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2016/2017 (oddzielnie dla kierunku: TRiL, ZiIP i OŹEiGO).
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace inżynierskie, które uzyskały ocenę co najmniej ponad dobrą.

2017-02-02

Projekt „Nasz stażysta to Twój idealny pracownik” EDYCJA 2017

WIPiE

W roku 2016/2017 Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki będzie realizował drugą edycję projektu "Nasz stażysta to Twój idealny pracownik" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

2017-01-18

Energiewende - Transformacja energetyczna w Niemczech

WIPiE

W dniu 18.01.2017 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki naszego Uniwersytetu otwarto wystawę obrazującą transformację energetyczną (Energiewende) w Niemczech. Wystawę zorganizował Konsulat Niemiec we współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Energetyki. Wystawa prezentuje rozwiązania z zakresu zastępowania tradycyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej (opartych na spalaniu węgla i energetyce jądrowej) technologiami niekonwencjonalnymi (energia wiatrowa, solarna, wodna i energia uzyskana z biomasy). więcej ...

więcej

 


Anna Domagała

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 102 (wysoki parter)

tel.: +48 12 662 43 22
email: stud.dr@ur.krakow.plprof. dr hab. Elżbieta Boligłowa prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 426A

tel.: +48 12 662 44 00
email: rrboligl@cyf-kr.edu.plPrzewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa (Kierownik Studium Doktoranckiego)
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Członkowie
 • prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
 • prof. dr hab. Mirosława Sokołowska - Mikołajczyk (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • prof. dr hab. Jan Pawełek (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
 • dr hab. Jarosław Socha (Wydział Leśny)
 • dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Wydział Ogrodniczy)
 • dr hab. Sławomir Francik (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • prof. dr hab. Elżbieta Sikora (Wydział Technologii Żywności)
 • mgr inż. Joanna Krużel (przewodnicząca Samorządu Doktorantów)
 • mgr inż. Magdalena Górska

Sekretariat

czynny codziennie w godz. 9-12 oprócz czwartku.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies