KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia Doktoranckie

 

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku.
Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Rolniczego. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych Uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

1. Doktora nauk rolniczych, w zakresie:
 • agronomii,
 • zootechniki,
 • ogrodnictwa,
 • inżynierii rolniczej,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • technologii żywności i żywienia,
 • biotechnologii.
2. Doktora nauk leśnych, w zakresie:
 • leśnictwa.
3. Doktora nauk technicznych w zakresie:
 • geodezji i kartografii.
4. Doktora nauk ekonomicznych w zakresie:
 • ekonomii.
Oprócz zadań związanych z doktoratem nasi studenci mają możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów, który aktywnie działa na naszej Uczelni.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego prowadzonym przez Panią Annę Domagałę.


2017-08-15

Dodatkowy nabór na studia stacjonarne

WIPiE

Ogłasza się do dnia 15 sierpnia 2017 dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: Inżynieria Biosystemów, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Rejestracji można dokonać w Systemie ERK.
Zapraszamy!

2017-07-06

Domy studenckie - I rok

WIPiE

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/18 dla studentów rekrutowanych na pierwszy rok studiów stacjonarnych upływa: 31.08.2017.Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Dziekanacie w godzinach od 9.00 do 13.00 (z wyjątkiem środy – Dziekanat jest nieczynny. W dniach 14.08.17 - 15.08.17 Dziekanat jest nieczynny).
Pełna informacja

2017-06-01

Zapraszamy na studia

WIPiE

Uprzejmie informujemy, że kandydaci na studia w roku akademickim 2017/2018 mogą od 1.06.2017 rejestrować się w Systemie ERK(Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) na studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki na kierunki studiów:
Inżynieria Biosystemów
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Technika Rolnicza i Leśna
Transport i logistyka
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Od 1.06.2017 trwa rejestracja na studia niestacjonarne na te same kierunki studiów.
Szczegóły na stronie wipie.ur.krakow.pl/Rekrutacja.html.

2017-05-24

Juwenalia - godziny Rektorskie

WIPiEW związku z obchodami Juwenaliów Uniwersytetu Rolniczego ustanawia się w dniach 30 i 31 maja godziny rektorskie od 14-tej oraz dzień rektorski - 1 czerwca.

2017-05-16

Spotkania z praktyką – HORSH

W dn. 17.05.2017 r. (środa) o godz. 10-15 (s. 123) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w ramach cyklu „spotkania z praktyką” odbędzie się wykład otwarty i pokaz maszyn firmy HORSCH.

2017-05-11

Mechanizator pełnoletni!

Zapraszamy na osiemnasty już Dzień Mechanizatora WIPiE. Impreza rozpocznie się 12 maja (piątek) o godz. 16-tej tradycyjnym meczem piłki nożnej.

2017-05-05

Zmarł Henryk Piróg

WIPiE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 maja 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. HENRYK PIRÓG emerytowany profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie genetyki i hodowli roślin, długoletni pracownik ówczesnego Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa
Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym odbędzie się w poniedziałek, dnia 8 maja 2017 roku o godzinie 10.20 w kaplicy na Cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców.

2017-04-25

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów I stopnia odbędzie się w dniu 10 maja 2017r. (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej 123 Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116B

więcej

 


Anna Domagała

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 102 (wysoki parter)

tel.: +48 12 662 43 22
email: stud.dr@ur.krakow.plprof. dr hab. Elżbieta Boligłowa prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 426A

tel.: +48 12 662 44 00
email: rrboligl@cyf-kr.edu.plPrzewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa (Kierownik Studium Doktoranckiego)
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Członkowie
 • prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
 • prof. dr hab. Mirosława Sokołowska - Mikołajczyk (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • prof. dr hab. Jan Pawełek (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
 • dr hab. Jarosław Socha (Wydział Leśny)
 • dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Wydział Ogrodniczy)
 • dr hab. Sławomir Francik (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • prof. dr hab. Elżbieta Sikora (Wydział Technologii Żywności)
 • mgr inż. Joanna Krużel (przewodnicząca Samorządu Doktorantów)
 • mgr inż. Magdalena Górska

Sekretariat

czynny codziennie w godz. 9-12 oprócz czwartku.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies