KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia Doktoranckie

 

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku.
Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Rolniczego. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych Uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

1. Doktora nauk rolniczych, w zakresie:
 • agronomii,
 • zootechniki,
 • ogrodnictwa,
 • inżynierii rolniczej,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • technologii żywności i żywienia,
 • biotechnologii.
2. Doktora nauk leśnych, w zakresie:
 • leśnictwa.
3. Doktora nauk technicznych w zakresie:
 • geodezji i kartografii.
4. Doktora nauk ekonomicznych w zakresie:
 • ekonomii.
Oprócz zadań związanych z doktoratem nasi studenci mają możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów, który aktywnie działa na naszej Uczelni.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego prowadzonym przez Panią Annę Domagałę.


2017-06-01

Zapraszamy na studia !

WIPiE

Uprzejmie informujemy, że kandydaci na studia w roku akademickim 2017/2018 mogą od 1.06.2017 do 6.07.2017 rejestrować się w Systemie ERK(Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) na studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki na kierunki studiów:
Inżynieria Biosystemów
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Technika Rolnicza i Leśna
Transport i logistyka
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Od 1.06.2017 do 22.08.2017 trwa rejestracja na studia niestacjonarne na te same kierunki studiów.
Szczegóły na stronie wipie.ur.krakow.pl/Rekrutacja.html.

2017-05-24

Juwenalia - godziny Rektorskie

WIPiEW związku z obchodami Juwenaliów Uniwersytetu Rolniczego ustanawia się w dniach 30 i 31 maja godziny rektorskie od 14-tej oraz dzień rektorski - 1 czerwca.

2017-05-16

Spotkania z praktyką – HORSH

W dn. 17.05.2017 r. (środa) o godz. 10-15 (s. 123) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w ramach cyklu „spotkania z praktyką” odbędzie się wykład otwarty i pokaz maszyn firmy HORSCH.

2017-05-11

Mechanizator pełnoletni!

Zapraszamy na osiemnasty już Dzień Mechanizatora WIPiE. Impreza rozpocznie się 12 maja (piątek) o godz. 16-tej tradycyjnym meczem piłki nożnej.

2017-05-05

Zmarł Henryk Piróg

WIPiE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 maja 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. HENRYK PIRÓG emerytowany profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie genetyki i hodowli roślin, długoletni pracownik ówczesnego Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa
Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym odbędzie się w poniedziałek, dnia 8 maja 2017 roku o godzinie 10.20 w kaplicy na Cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców.

2017-04-25

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów I stopnia odbędzie się w dniu 10 maja 2017r. (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej 123 Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116B

2017-04-21

XIX Rajd Studencki Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

W dniach 7-9 kwietnia odbył się XIX Rajd Studencki Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

2017-03-24

Chmura na Wydziale

WIPiEJak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Nad tym pytaniem pochylają się studenci wszystkich Uczelni. Odpowiedź nie jest prosta. Jak podaje Forbes najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy to umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wykorzystania najnowszych technologii w biznesie. Współczesny lider musi umieć planować oraz przygotować rozmaite scenariusze mając na uwadze zmieniające się z dnia na dzień otoczenie biznesowe. Wszystko to ...

więcej

 


Anna Domagała

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 102 (wysoki parter)

tel.: +48 12 662 43 22
email: stud.dr@ur.krakow.plprof. dr hab. Elżbieta Boligłowa prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 426A

tel.: +48 12 662 44 00
email: rrboligl@cyf-kr.edu.plPrzewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa (Kierownik Studium Doktoranckiego)
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Członkowie
 • prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
 • prof. dr hab. Mirosława Sokołowska - Mikołajczyk (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • prof. dr hab. Jan Pawełek (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
 • dr hab. Jarosław Socha (Wydział Leśny)
 • dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Wydział Ogrodniczy)
 • dr hab. Sławomir Francik (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • prof. dr hab. Elżbieta Sikora (Wydział Technologii Żywności)
 • mgr inż. Joanna Krużel (przewodnicząca Samorządu Doktorantów)
 • mgr inż. Magdalena Górska

Sekretariat

czynny codziennie w godz. 9-12 oprócz czwartku.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies