KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia Doktoranckie

 

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku.
Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Rolniczego. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych Uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

1. Doktora nauk rolniczych, w zakresie:
  • agronomii,
  • zootechniki,
  • ogrodnictwa,
  • inżynierii rolniczej,
  • ochrona i kształtowanie środowiska,
  • technologii żywności i żywienia,
  • biotechnologii.
2. Doktora nauk leśnych, w zakresie:
  • leśnictwa.
3. Doktora nauk technicznych w zakresie:
  • geodezji i kartografii.
4. Doktora nauk ekonomicznych w zakresie:
  • ekonomii.
Oprócz zadań związanych z doktoratem nasi studenci mają możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów, który aktywnie działa na naszej Uczelni.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego prowadzonym przez Panią Annę Domagałę.


2018-08-20

Zapraszamy na studia

WIPiEUprzejmie informujemy, że kandydaci na studia (inżynierskie) mogą rejestrować się w Systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) na Wydziale na kierunki: Inżynieria Biosystemów, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Technika Rolnicza i Leśna, Transport i Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Rekrutacja na studia stacjonarne trwa, natomiast rejestracja na studia niestacjonarne będzie prowadzona do 20 sierpnia 2018r. ...

2018-07-29

Dodatkowy nabór na studia stacjonarne

WIPiEOgłasza się do dnia 29 lipca 2018 r. dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: Technika Rolnicza i Leśna; Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Rejestracji można dokonać w Systemie ERK.
Zapraszamy!

2018-07-02

Akademiki - I rok

WIPiEUprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/19 dla studentów rekrutowanych na pierwszy rok studiów stacjonarnych upływa: 31.08.2018. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Dziekanacie w godzinach od 9.00 do 13.00 (z wyjątkiem środy – Dziekanat jest nieczynny).
Pełna treść komunikatu

2018-06-28

Obrona pracy doktorskiej

WIPiEDziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Karcz ....

więcej

 


Anna Domagała

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 102 (wysoki parter)

tel.: +48 12 662 43 22
email: stud.dr@ur.krakow.plprof. dr hab. Elżbieta Boligłowa prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 426A

tel.: +48 12 662 44 00
email: rrboligl@cyf-kr.edu.plPrzewodniczący Rady
  • prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa (Kierownik Studium Doktoranckiego)
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
  • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Członkowie
  • prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
  • prof. dr hab. Mirosława Sokołowska - Mikołajczyk (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
  • prof. dr hab. Jan Pawełek (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
  • dr hab. Jarosław Socha (Wydział Leśny)
  • dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Wydział Ogrodniczy)
  • dr hab. Sławomir Francik (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
  • prof. dr hab. Elżbieta Sikora (Wydział Technologii Żywności)
  • mgr inż. Joanna Krużel (przewodnicząca Samorządu Doktorantów)
  • mgr inż. Magdalena Górska

Sekretariat

czynny codziennie w godz. 9-12 oprócz czwartku.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies