KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia Doktoranckie

 

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku.
Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Rolniczego. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych Uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

1. Doktora nauk rolniczych, w zakresie:
 • agronomii,
 • zootechniki,
 • ogrodnictwa,
 • inżynierii rolniczej,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • technologii żywności i żywienia,
 • biotechnologii.
2. Doktora nauk leśnych, w zakresie:
 • leśnictwa.
3. Doktora nauk technicznych w zakresie:
 • geodezji i kartografii.
4. Doktora nauk ekonomicznych w zakresie:
 • ekonomii.
Oprócz zadań związanych z doktoratem nasi studenci mają możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów, który aktywnie działa na naszej Uczelni.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego prowadzonym przez Panią Annę Domagałę.


2018-05-21

Graduate study in English - Renewable Energy Sources and Waste Management

WIPiEUprzejmie informujemy, że od października 2018r. będzie prowadzony nabór na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami. Limit przyjęć wynosi 15 osób.
We kindly inform you that from October 2018 recruitment for full-time second-cycle study in the field of Renewable Energy Sources and Waste Management in English will be conducted. The admission limit is 15 people.
Detailed information

2018-05-21

Godziny Rektorskie - Juwenalia

WIPiEW związku z Juwenaliami UR na prośbę Rady Samorządu Uniwersytetu Rolniczego ustanawia się godziny rektorskie od godz. 14:00 w dniach 23 oraz 24 maja.2018-05-21

Program staży dla studentów WIPiE

WIPiEZapraszamy do zapoznania się z ofertą programu staży dla studentów Wydziału współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły w zakładce Studenci -> Tok studiów -> Staże.

2018-05-14

Miejsca w domu studenckim

WIPiEUprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/19 dla studentów stacjonarnych upływa: 31.05.2018.
Wniosek należy składać w Dziekanacie w godzinach od 9.00 do 13.00 (z wyjątkiem środy – Dziekanat jest nieczynny). Wnioski są do pobrania na stronie UR w zakładce: studia/domy studenckie.

2018-04-27

Informacja Dziekanatu

WIPiEUprzejmie informujemy, że w dniach od 1 maja do 6 maja 2018r. Dziekanat będzie nieczynny.2018-04-20

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę inżynierską na WIPiE

WIPiE

Przedstawiamy wyniki „Konkursu na najlepsza prace inżynierską na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki” w roku akademickim 2017/2018 zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.
Wyniki konkursu

2018-04-19

Dni Rektorskie

WIPiENa prośbę Rady Samorządu Uniwersytetu Rolniczego ustanawia się dodatkowo dni rektorskie w dniach:
- 30 kwietnia 2018,
- 4 maja 2018.

2018-04-13

Zjazd absolwentów

WIPiEMałymi kroczkami zbliżamy się do kolejnego tradycyjnego spotkania Absolwentów i Pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki (wcześniej Techniki i Energetyki Rolnictwa, następnie Agroinżynierii) z Rodzinami i Przyjaciółmi. Spotkanie to planowane jest jako jeden z elementów majowych imprez organizowanych przez Absolwentów i w tym roku przypada na 9.06.2018 r.
Więcej szczegółów na stronie Stowarzyszenia Abo0lwentów WIPiE.

więcej

 


Anna Domagała

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 102 (wysoki parter)

tel.: +48 12 662 43 22
email: stud.dr@ur.krakow.plprof. dr hab. Elżbieta Boligłowa prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 426A

tel.: +48 12 662 44 00
email: rrboligl@cyf-kr.edu.plPrzewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa (Kierownik Studium Doktoranckiego)
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Członkowie
 • prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
 • prof. dr hab. Mirosława Sokołowska - Mikołajczyk (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • prof. dr hab. Jan Pawełek (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
 • dr hab. Jarosław Socha (Wydział Leśny)
 • dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Wydział Ogrodniczy)
 • dr hab. Sławomir Francik (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • prof. dr hab. Elżbieta Sikora (Wydział Technologii Żywności)
 • mgr inż. Joanna Krużel (przewodnicząca Samorządu Doktorantów)
 • mgr inż. Magdalena Górska

Sekretariat

czynny codziennie w godz. 9-12 oprócz czwartku.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies