KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia Doktoranckie

 

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku.
Studia doktoranckie trwają 4 lata i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Rolniczego. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych lub kierunków przyrodniczych innych Uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

1. Doktora nauk rolniczych, w zakresie:
 • agronomii,
 • zootechniki,
 • ogrodnictwa,
 • inżynierii rolniczej,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • technologii żywności i żywienia,
 • biotechnologii.
2. Doktora nauk leśnych, w zakresie:
 • leśnictwa.
3. Doktora nauk technicznych w zakresie:
 • geodezji i kartografii.
4. Doktora nauk ekonomicznych w zakresie:
 • ekonomii.
Oprócz zadań związanych z doktoratem nasi studenci mają możliwość pracy w Samorządzie Doktorantów, który aktywnie działa na naszej Uczelni.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego prowadzonym przez Panią Annę Domagałę.


2018-02-28

Zapraszamy na studia magisterskie

WIPiE

Uprzejmie informujemy, że nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 trwa do 28.02.2018 r. Kandydaci w tym terminie mogą rejestrować się w Systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów).
Kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki:
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Technika Rolnicza i Leśna
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Szczegóły na stronie wipie.ur.krakow.pl/Rekrutacja.html.

2018-02-21

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską

WIPiE

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską przygotowaną i obronioną na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2017/2018 (oddzielnie dla kierunku: TRiL, ZiIP i OZEiGO) ,,,

2018-02-05

Informacja Dziekanatu

WIPiEUprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem Dziekanat WIPIE będzie nieczynny w piątek 9 lutego.


2018-01-31

AGROTRONIKA - studia podyplomowe

WIPiEWydział Inżynierii Produkcji i Energetyki ogłasza do dnia 31 stycznia 2018 r., nabór na studia podyplomowe pt. AGROTRONIKA. Studia pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie Eksploatacji systemów mechatronicznych w rolnictwie, Agrotroniki i rolnictwa precyzyjnego. Studia rozpoczną się od semestru letniego.
Szczegóły rekrutacji

2018-01-18

ERASMUS+

WIPiE

Spotkanie na temat możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o godz.12.30 w sali 123.
Serdecznie zapraszamy

2018-01-03

Informacja Dziekanatu - dyżury sobotnie

WIPiEUprzejmie informujemy, że w Dziekanat WIPIE w styczniu będzie czynny w SOBOTĘ 13.01 oraz 27.01., natomiast w lutym w dniu 24.02. (tylko w te dni wypada sobota zjazdowa).


2017-12-18

Godziny Dziekańskie

WIPiEW uzgodnieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studentów zawieszone zostaje prowadzenie zajęć dydaktycznych w dniu 20.12.2017r. w godzinach od 12.00-14.00 w celu umożliwienia pracownikom uczestnictwa w spotkaniu świątecznym.

2017-11-27

Bal Inżyniera i Magistra

WIPiEZapraszamy na Bal inżyniera i Magistra, który rozpocznie się w dniu 27 stycznia 2018 o godz. 19:00 w Folwarku Zalesie w Grajowie ...


więcej

 


Anna Domagała

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 102 (wysoki parter)

tel.: +48 12 662 43 22
email: stud.dr@ur.krakow.plprof. dr hab. Elżbieta Boligłowa prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój 426A

tel.: +48 12 662 44 00
email: rrboligl@cyf-kr.edu.plPrzewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa (Kierownik Studium Doktoranckiego)
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Członkowie
 • prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
 • prof. dr hab. Mirosława Sokołowska - Mikołajczyk (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
 • prof. dr hab. Jan Pawełek (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
 • dr hab. Jarosław Socha (Wydział Leśny)
 • dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (Wydział Ogrodniczy)
 • dr hab. Sławomir Francik (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
 • prof. dr hab. Elżbieta Sikora (Wydział Technologii Żywności)
 • mgr inż. Joanna Krużel (przewodnicząca Samorządu Doktorantów)
 • mgr inż. Magdalena Górska

Sekretariat

czynny codziennie w godz. 9-12 oprócz czwartku.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies