KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Zarządzanie badaniami naukowymi

Szkolenia współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.2. w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie - Podstawa Komercjalizacji Badań”

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego wsparcia i organizacji procesu komercjalizacji badań w ośrodkach akademickich. Są skierowane do osób dorosłych – pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki. Studia są realizowane przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

STUDIA NIEODPŁATNE

Projekt „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy:

Rekrutacja: VII - IX 2010

Rozpoczęcie szkoleń: X 2010

Czas trwania studiów: 2 semestry (w trybie zajadów sobota-niedziela)

* w zajęciach dydaktycznych wykorzystana zostanie platforma e-learningowa

Kontakt

Biuro projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań”

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

ul. Balicka 116 b, pok. 115

31-149 Kraków

tel.: 12 662 46 18

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań, pod adresem:

wid.wipie.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies