KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA BIOSYSTEMÓW

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów: I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów).

Forma: studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Nowy - pierwszy i jedyny w Polsce - kierunek studiów przygotowuje fachowców w zakresie projektowania i produkcyjnego użytkowania technologii przetwarzania żywnościowych i nieżywnościowych surowców biologicznych. Zaawansowana wiedza techniczna i informatyczna może być wykorzystywana w firmach kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, tekstylnych, chemicznych a także gospodarce komunalnej.
Więcej ogólnych informacji o inżynierii biosystemów szukaj pod hasłami internetowymi : Biosystems Engineering, Erabee Network.

Specjalności: Inżynieria Biosystemów Komunalnych
Inżynieria Bioweterynaryjna
Mechatronika w Inżynierii Biosystemów
Technika i Energetyka w Inżynierii Biosystemów

WIPiE WIPiE
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies