KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK STUDIÓW: TRANSPORT I LOGISTYKA
STUDIA INŻYNIERSKIE (I°, 3.5 roku, 7 semestrów)

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły kształcenia: 

Transport specjalistyczny i spedycja
Systemy informatyczne w logistyce
Zarządzanie w logistyce

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).
Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą technologiczno-menedżerską z zakresu budowy, eksploatacji i organizacji środków transportu, zintegrowanych systemów transportowych i magazynowych, inżynierii ruchu oraz infrastruktury transportowej i logistycznej.
Posiada umiejętność projektowania, eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania, sterowania sektorem transportu, spedycji a także logistyki. Uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych.
Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies